Informacja temat realizacji przez STRAŻ POŻARNĄ Wezwań Do Usuwania Gniazd Owadów Błonoskrzydłych

Przypominamy o zasadach postępowania straży pożarnej podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów, gniazd owadów błonkoskrzydłych.

Mając na uwadze znaczący wzrost zdarzeń związanych z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych informujemy, że straż pożarna usuwa gniazda owadów, z miejsc w których mogą one stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, w szczególności u osób o ograniczonej zdolności poruszania się oraz z budynków użyteczności publicznej.
W pozostałych przypadkach, w których usunięcie gniazda owadów związane będzie z zastosowaniem specjalistycznych środków chemicznych ( takie środki posiadają firmy, które specjalizują się w likwidacji tego typu zdarzeń), działania strażaków polegać będą na:
– ewakuacji osób z zagrożonego obszaru,
– oznakowaniu miejsca zdarzenia,
– pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu z nakazem dalszego zabezpieczenia, wraz z informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę.
Zdarzenia związane z występowaniem owadów błonkoskrzydłych w większości przypadków nie są zdarzeniami nagłymi i odpowiednie administrowanie obiektem, skutecznie uniemożliwia tworzenie się gniazd owadów błonkoskrzydłych takich jak pszczoły, osy, szerszenie.