Ochotnicy Naszej Gminy

16 lutego rusza nabór wniosków w konkursie grantowym ‘Ochotnicy Naszej Gminy’ Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wnioski mogą składać jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosków nie mogą składać jednostki, które otrzymały środki w poprzedniej edycji.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na zakup m.in.:

 • agregatów, ładowarek, przedłużaczy;
 • defibrylatorów, noszy, parawanów ochronnych;
 • mundurów, hełmów;
 • lamp, latarek, reflektorów, masztów, systemów oświetleniowych;
 • łańcuchów pił, pilarek, przecinarek, nożyc;
 • sprężarek, wentylatorów, detektorów;
 • pomp, motopomp, zestawów hydraulicznych, wałów przeciwpowodziowych;
 • poduszki wysokociśnieniowe z butlą i sterownikiem;
 • podpory do stabilizacji pojazdów itp…

 

W II edycji programu wygra maksymalnie łącznie 60 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane:

 • 30 projektów na kwotę do  15 000,00 zł brutto
 • 30 projektów na kwotę do  25 000,00 zł brutto

Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/ochotnicy-naszej-gminy/