Ceny prądu w drugiej połowie 2024 roku: co się zmieni? Rząd ogłasza nowe stawki, bon energetyczny i zmiany w interwencji na rynku

Rząd ogłosił plany dotyczące cen energii na drugą połowę 2024 roku, przedstawiając projekt ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie innych ustaw.

Wraz z nim zaprezentowano nowe stawki taryf, zasady przyznawania bonu energetycznego i zmiany w mechanizmach interwencji na rynku.

Kontynuacja zamrożenia cen dla gospodarstw domowych

Głównym założeniem projektu jest kontynuacja obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczną dla gospodarstw domowych do końca 2024 roku. Nowa stawka została ustalona na poziomie 500 złotych za MWh. Rząd tłumaczy, że utrzymanie tej ceny pozwoli na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, które ponoszą straty z powodu zamrożenia cen.

Bon energetyczny – nowe wsparcie dla ubogich

Drugim ważnym elementem planu jest wprowadzenie bonu energetycznego. Będzie to świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Nowe kryteria dochodowe mają objąć szerszą grupę beneficjentów, w tym m.in. emerytów o niskich świadczeniach czy osoby wykluczone z dodatków mieszkaniowych.

Stopniowy powrót do wolnego rynku

Projekt ustawy zakłada również stopniowe odchodzenie od mechanizmów interwencyjnych na rynku energii. Docelowo ma się on powrócić do modelu sprzed kryzysu. Choć rząd zapowiada stopniowe podwyżki progów dochodowych uprawniających do wsparcia, celem jest zakończenie interwencji na rynku i powrót do jego naturalnego funkcjonowania.

Podsumowanie: wzrost cen, ale z pomocą dla potrzebujących

Zmiany w cenach energii na drugą połowę 2024 roku mają na celu zapewnienie stabilności na rynku energetycznym oraz wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Choć podwyżki cen dla wielu mogą być nieuchronne, rząd stara się łagodzić ich skutki poprzez stopniowe wprowadzanie zmian i oferowanie pomocy dla osób o niskich dochodach. Jednocześnie dąży się do zakończenia okresu interwencji na rynku i powrotu do jego naturalnego funkcjonowania.

Dodatkowe informacje: