Kolizja drogowa na trasie Orzysz - Pisz - Szybka i skuteczna reakcja służb ratowniczych

W dniu 13 grudnia 2023 r. doszło do kolizji drogowej na trasie Orzysz – Pisz w pobliżu skrzyżowania do miejscowości Kwik. W wyniku zdarzenia zaangażowane zostały różne służby ratownicze, które szybko odpowiedziały na wezwanie.

W miejscowości Kwik, doszło do zderzenia dwóch pojazdów, generując duże utrudnienia w ruchu drogowym. Na miejsce wypadku natychmiast zostały skierowane jednostki ratownicze, w tym Ochotnicza Straż Pożarna z Orzysza (OSP Orzysz),

jednostka ratowniczo-gaśnicza z Pisza (JRG Pisz), Ochotnicza Straż Pożarna z Rostek (OSP Rostki), Zespół Ratownictwa Medycznego z Orzysza (ZRM Orzysz) oraz Policja z Piska.

Służby ratownicze podjęły szybkie działania mające na celu udzielenie pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczenie terenu. Zespół Ratownictwa Medycznego udzielił pierwszej pomocy poszkodowanym, a strażacy przystąpili do zabezpieczania miejsca wypadku oraz usuwania ewentualnych zagrożeń.

Policja z Pisza prowadziła czynności związane z ustaleniem przyczyn kolizji drogowej oraz przeprowadzeniem niezbędnych czynności proceduralnych. Szczegółowe okoliczności zdarzenia będą przedmiotem dalszego śledztwa.

Dzięki skoordynowanej akcji służb ratowniczych udało się przywrócić płynność ruchu drogowego. Mieszkańcy oraz kierowcy podróżujący trasą Orzysz – Pisz mogą już swobodnie korzystać z tej trasy.

Foto:OSP Orzysz
Foto:OSP Orzysz