Przygotowania do Sezonu na Mazurskich Jeziorach 2024: Oznakowanie Szlaków Wodnych

Corocznie, przed rozpoczęciem sezonu letniego, jednostki Wody Polskie z Giżycka podejmują istotne zadanie – oznakowanie szlaków wodnych na Mazurach.

Przez kilka dni pracownicy sukcesywnie przemierzają jeziora, rozmieszczając boje szlakowe, które wytyczają bezpieczną trasę dla żeglugi.

Nasz obszar działania rozciąga się od Południa, od miejscowości Pisz, aż do najbardziej północnego krańca w miejscowości Węgorzewo. Dzięki współpracy z Oddziałem Wody Polskiej w Giżycku, mamy okazję oznakować również miejsca niebezpieczne na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Każda większa mielizna jest precyzyjnie oznaczona bojami kardynalnymi systemu IALA, co stanowi istotny element zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na naszych jeziorach. Praca nad oznakowaniem trwa kilka dni, ale jej efekty są niezwykle istotne dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników wody.

Przygotowania do Sezonu na Mazurskich Jeziorach 2024: Oznakowanie Szlaków Wodnych
Foto:MOPR
Przygotowania do Sezonu na Mazurskich Jeziorach 2024: Oznakowanie Szlaków Wodnych
Foto:MOPR
Przygotowania do Sezonu na Mazurskich Jeziorach 2024: Oznakowanie Szlaków Wodnych
Foto:MOPR