Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘EŁK’

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘’ jest jedną z trzech tego typu grup działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Grupa została utworzona w marcu 2013 roku na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Ełku. Obecnie liczy 44 funkcjonariuszy.

SGRChem-Eko ‘EŁK’ realizuje poziom gotowości operacyjnej A.

Obszar chroniony poziomu gotowości obejmuje powiaty: ełcki, piski, olecki, giżycki, gołdapski i węgorzewski w województwie warmińsko-mazurskim oraz miasto Suwałki i powiaty: suwalski, sejneński, augustowski i grajewski w województwie podlaskim.