OSP Orzysz-Interwencja służb ratunkowych w Orzyszu: Otwarcie mieszkania

W dniu 9 maja 2024 r., służby ratunkowe w Orzyszu zostały wezwane do interwencji w związku z miejscowym zagrożeniem – otwarciem mieszkania o numerze 42/2024 przy ul. Wojska Polskiego 20. Do akcji natychmiast zostały zaangażowane następujące służby:

  • Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) Orzysz,
  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza (JRG) Pisz z podnośnikiem,
  • Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM),
  • Policja.

Szczegóły zdarzenia nie zostały jeszcze ujawnione, jednak interwencja służb ratunkowych wskazuje na poważność sytuacji. Służby ratownicze są obecne na miejscu i podejmują działania mające na celu zaradzenie zagrożeniu oraz zabezpieczenie mieszkańców i mienia.