Spokojna Majówka na Mazurach: Pozytywne podsumowanie działań ratunkowych i prewencyjnych

Majówka 2024 na Mazurach przeszła do historii jako jedna z najspokojniejszych i najbezpieczniejszych od dłuższego czasu.

Działania ratownicze oraz prewencyjne przyniosły pozytywne rezultaty, co zaowocowało brakiem poważnych incydentów i niewielką liczbą interwencji.

Od 30 kwietnia do 1 maja br., zespoły ratownicze interweniowały jedynie 12 razy, udzielając pomocy łącznie 39 osobom. Co istotne, żadna z tych osób nie wymagała hospitalizacji, co świadczy o sprawnym działaniu służb ratunkowych.

W trakcie trwania Majówki przeprowadzono również 8 akcji technicznych oraz 5 patrolów, w tym 2 patrolowe i 3 we współpracy z policją. Zabezpieczono także 2 imprezy na wodzie, co wpłynęło korzystnie na bezpieczeństwo wypoczywających nad jeziorami.

Należy podkreślić, że liczba osób wypoczywających na Mazurskich akwenach była zbliżona do lat poprzednich, co może świadczyć o efektywności działań prewencyjnych i edukacyjnych. Szkolenia z zasad bezpieczeństwa, zachowania nad wodą oraz stałe apele do wczasowiczów okazały się skuteczne, przyczyniając się do spokojnego przebiegu tegorocznej Majówki na Mazurach.

Podsumowując, tegoroczna Majówka na Mazurach była nie tylko okazją do wypoczynku i rekreacji, ale także dowodem na skuteczność działań ratunkowych i prewencyjnych podejmowanych przez służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów nad wodami Mazur.

Spokojna Majówka na Mazurach: Pozytywne podsumowanie działań ratunkowych i prewencyjnych
Foto:Mzaurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Spokojna Majówka na Mazurach: Pozytywne podsumowanie działań ratunkowych i prewencyjnych
Foto:Mazurskie Pogotowie Ratunkowe