Niebezpieczne Warunki na Drogach w Powiecie Giżyckim: Wiele Kolizji i Wypadków.

Dnia 26 listopada 2023 roku Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policjiy Pożarnej w Giżycku otrzymało liczne zgłoszenia o kolizjach i wypadkach na drogach krajowych (DK) i wojewódzkich (DW) w powiecie giżyckim.

W wyniku złych warunków drogowych, związanych głównie z opadami śniegu, kilka zdarzeń miało miejsce, co skłoniło służby do apelu o szczególną ostrożność kierowców. Kolizje i wypadki utrudniają ruch na tych trasach, a sytuacja może się pogorszyć ze względu na trudne warunki atmosferyczne.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach oraz stosowanie się do wszelkich ograniczeń wprowadzonych przez służby drogowe.

Warto pamiętać, że podczas złej pogody należy zwiększyć odległość między pojazdami, unikać nagłych manewrów, stosować się do sygnałów drogowych i reagować na zmienne warunki atmosferyczne. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko wypadków i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu.

Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność za swoje oraz innych życie na drogach. Pamiętajmy, że bezpieczna jazda to troska o siebie i innych użytkowników dróg.

Foto:KPPSP Giżycko