Austriacki Rosenbauer przegrywa w Krajowej Izbie Odwoławczej.

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie w sprawie najkorzystniejszej oferty na dostawę samochodu specjalnego z drabiną, w związku z postępowaniem przetargowym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Początkowo oferta firmy Rosenbauer została uznana za najkorzystniejszą ze względu na niższą cenę, jednak po incydencie w Inowrocławiu, gdzie drabina Rosenbauera uległa złamaniu, wybór oferty został unieważniony.

Po kilku tygodniach nowym wyborem została oferta firmy Fire-Max, która proponowała drabinę Magirusa, a oferta Rosenbauera została odrzucona.

Firma Rosenbauer złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, nie zgadzając się z tą decyzją. Na niedawno odbytej rozprawie Izba oddaliła odwołanie.

Otwiera to drogę do podpisania umowy z firmą Fire-Max, która zaoferowała drabinę M42 L-AS firmy Magirus.

Tak więc buta i arogancja Austriaków została upokorzona.