Mrągowo-Dzielnicowy wydał nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej.

Dzielnicowy z mrągowskiej komendy skorzystał z uprawnień, jakie daje Policji ustawa antyprzemocowa. Funkcjonariusz wydał nakaz natychmiastowego opuszczenia domu oraz zakaz zbliżania się do niego i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni, wobec 58-latka, który stosował przemoc psychiczną wobec swojej 79-letniej matki.

We wtorek (28.03.2023r.) oficer dyżurny mrągowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z domów na terenie powiatu mrągowskiego. Awanturę miał wszcząć syn zgłaszającej. Na miejscu okazało się, że 58- latek już kilkukrotnie będąc pod działaniem alkoholu awanturował się, grążąc jednocześnie swojej 79-letniej matce pozbawieniem życia, wymachując przy tym rękoma w jej kierunku i używając słów wulgarnych. Awanturnik został zatrzymany przez policjantów ze służby patrolowo-interwencyjnej. Mundurowi wszczęli procedurę „Niebieskiej Karty”, a 58-latek trafił do policyjnego aresztu. Kobieta, po rozmowie z policjantami zgłosiła się do mrągowskiej komendy i zdecydowała się złożyć oficjalne zawiadomienie.

Sprawą przemocy domowej zajął się dzielnicowy. Po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji rodziny, funkcjonariusz zastosował wobec 58-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia domu oraz zakaz zbliżania się do niego i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni. Mężczyzna w obecności dzielnicowego spakował swojej rzeczy osobiste i opuścił dom. Kolejne dwa tygodnie spędzi w mieszkaniu wskazanej przez siebie osoby.

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, sprawca przemocy, który stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, po wydaniu nakazu przez policjantów, musi bezzwłocznie opuścić mieszkanie oraz otrzymuje zakaz zbliżania się do niego. Uprawnienia do wydania nakazu zostały przyznane Policji oraz Żandarmerii Wojskowej. Nakaz obowiązuje przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.