Ełk psp organizuje akcje

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej organizuje akcje „Bezpieczne Lodowiska 2023”.

W ramach akcji strażacy pomagają tworzyć bezpieczne lodowiska na terenach boisk szkolnych, parków, osiedli itp.
Celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa podczas wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte sztuczne lub naturalne zbiorniki wodne.
Aby funkcjonariusze straży pożarnej wsparli organizację lodowiska należy spełnić jednak kilka warunków. Potrzebna będzie pisemna prośba dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska.
Warunkiem wylania lodowiska są oczywiście przede wszystkim odpowiednie warunki atmosferyczne, a także właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu, ewentualnie ustawienie barierek.
Za bezpieczeństwo dzieci i innych osób przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator lodowiska.