Osp Orzysz podsumowało 2021r.  Strażacy z Orzysza zeszły rok mieli bardzo pracowity. 

Osp Orzysz podsumowało 2021r.  Strażacy z Orzysza zeszły rok mieli bardzo pracowity.

W 2021r. druhowie wyjeżdżali 135 razy.

Pożary 30

Miejscowe zagrożenia 98

Fałszywe Alarmy  7.

Tak więc rok 2021 był bardzo pracowity dla druhów z OSP Orzysz.