Kętrzyn: Policjanci APELUJĄ

Kętrzyn: Policjanci APELUJĄ! – Wchodzenie na lód jest bardzo NIEBEZPIECZNE! Utrzymujące się niskie temperatury spowodowały, że wiele zbiorników wodnych zamarzło. Choć lód może wydawać się gruby, to nie do końca tak jest. Szczególnie niebezpieczne jest wchodzenie na zamarznięte akweny w początkowej fazie zamarzania. Wchodzenie na zamarznięte akweny może skończyć się tragicznie – utonięciem, bądź hipotermią.

Pamiętajmy, że każde wejście na zamarznięty zbiornik wodny jest ryzykowne. Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku. Poruszanie się po lodzie bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu asekuracyjnego może zakończyć się tragicznie. Dlatego Policja ostrzega i apeluje, aby nie wchodzić na zamarznięte akweny wodne.